English version

Elektrický lapač hmyzu

     Elektrický lapač hmyzu usmrcuje létající hmyz pomocí mřížky s vysokým napětím. K přilákání hmyzu k mřížce se používá UV zářivka.
     MŘÍŽKA
Mřížka je tvořena dvěma holými dráty. Ty jsou omotány okolo čtyř plastových sloupků jako na obr. 1. Upevní se přilepením nebo zatavením. Ve sloupcích je vhodné udělat zářezy.
     ZDROJ PRO MŘÍŽKU
Musí vytvářet dostatečné napětí aby tělem hmyzu při přiblížení k mřížce přeskočil výboj. Exoskelet hmyzu působí jako izolace a proto musí být napětí dostatečně vysoké. Některé levné tovární lapače používají napětí 620 Vss (2x amplituda sítě), ale potom hmyz někdy dokonce po mřížce leze a neusmrtí ho. Zdroj na 2.obrázku vytváří napětí asi 1240 V (4x amplituda sítě). Toto napětí spolehlivě usmrtí hmyz všech velikostí.
     ZDROJ UV SVĚTLA
Hmyz je přitahován UV světlem s vlnovou délkou 365nm. V levných lapačích tovární výroby se používá UV žárovka 25W. Ta ale nevydává téměř žádné UV záření (ani nemůže - je to přece jen žárovka), a prakticky nemůže hmyz přilákat. Proto jsem zde použil UV zářivku 4W (může být i silnější), která dává dostatečné množství záření 365nm. K jejímu napájení lze použít buďto předřadník z úsporné žárovky (třeba i nefunkční), zářivka se připojí na místa, kde byla připojena původní trubice. Takto vyrobenou "UV úsporku" lze také zašroubovat i do továrního lapače, kde byla původně žárovka. Dnes už seženete úspornou žárovku velmi levně, takže se to jeví jako dobré řešení. Druhá možnost je použít klasický obvod s tlumivkou a startérem. Obě možnosti ukazuje třetí obrázek. (Aktualizace: dnes je možné koupit i UV úsporku). UV zářivka se umístí doprostřed mřížky tak, aby se jí nemohla dotýkat. Celé zařízení je nutné ještě zabezpečit proti nechtěnému doteku mřížky buďto polohou (u stropu) nebo ještě lépe vnější klecí jako u továrně vyráběných přístrojů.
     Mohl by Vás zajímat také Elektrický lapač hmyzu II.

     Pozor! V mřížce je nebezpečné vysoké napětí. Zdroj mřížky není oddělen od sítě. Před manipulací se zařízením je nutné ho odpojit od sítě a vybít kondenzátory např. spojením drátů mřížky izolovaným šroubovákem! Vše děláte na vlastní nebezpečí.


Obr. 1 - Konstrukce mřížky


Obr. 2 - Zdroj pro mřížku


Obr. 3
1) Využití předřadníku z úsporné žárovky pro napájení UV zářivky
2) Napájení UV zářivky pomocí tlumivky a startéruzpět na úvodní stránku