English version

Laserové diody z CD-RW mechanik (vypalovaček) umí pálit a řezat!

     Každý jistě zná laserová ukazovátka, lze s nimi zažít spoustu zábavy. Ukazovátko však jen svítí, nemá žádné tepelné účinky. Není divu, když jeho optický výkon je jen okolo 1mW (uváděno bývá do 5mW). Chtěl jsem si vyrobit nějaký laser s větším výkonem, ale stavba klasického laseru je velmi náročná, a proto jsem se k ní zatím neodhodlal.
     Nedávno se mi dostaly do ruky 3 nefunkční vypalovací mechaniky CD-RW. Lasery v těchto mechanikách mívají pulzní výkon asi 100 - 250mW a trvalý výkon 50 - 125mW a pracují v infračerveném pásmu s vlnovou délkou 780nm. Střední pracovní proud bývá asi 100 - 150mA, pulzní až 200mA. Já jsem pro napájení použil proud 100mA (bylo by možné použít i více, ale je zde riziko destrukce diody, protože její typ je težké identifikovat). Úbytek napětí na diodě je cca 2,1 - 2,15 V. Jako omezovač proudu slouží obyčejný odpor. Není to ideální řešení, ale také to funguje. Lepší by byl stabilizátor proudu s obvodem 7805 nebo LM317 (viz zde).
     V původní konstrukci laserové jednotky je paprsek zaostřen na ohniskovou vzdálenost jen několik mm, což se na pokusy moc nehodí. Jsou zde 2 čočky: první přemění rozbíhavý světelný kužel diody na široký rovnoběžný paprsek, druhá ho soustředí do bodu. Jsou 2 možnosti úpravy:
     1) Diodu z jednotky vyjmout a umístit do optiky z jiného zařízení (laserová tiskárna, ukazovátko, ...). Toto je možné jen u běžných pouzder 5,6mm , která do optiky pasují.
     2) Diodu ponechat v původní jednotce, odstranit jednu z čoček (tu dále od diody). Druhá čočka se posune o malý kousek směrem od diody, aby se paprsek soustředil do ohniska v požadované vzdálenosti (1cm až 1m nebo více).
     Laserová dioda musí být vždy umístěna přesně na ose s čočkou, jinak nebude možné paprsek zaostřit. Dioda se nikdy nesmí zapínat, pokud není umístěna v dostatečně velkém kovovém krytu - slouží jako chladič!
Co v které mechanice najdete:
- V mechanice DVD-RW jsou hned 2 vypalovací diody: Červená pro pálení DVD a infračervená pro pálení CD.
- Slabé červené diody 1mW z DVD-ROM (čtecí mechaniky) jsou použitelné jen k výrobě ukazovátka nebo slabé laser-show, nikoliv k pálení do něčeho.
- V kombech CD-RW/DVD-ROM (mechaniky které pálí CD a čtou DVD), je vypalovací infračervená dioda a slabá červená (jako v DVD-ROM)
- A na závěr, diody z obyčejných čtecích CD-ROM jsou k úplně ničemu :).

laser
Laser Třídy IIIb

     Pozor! Laserové diody jsou extrémně nebezpečné! Jejich světlo může nenávratně poškodit zrak. Nikdy se nesmíte podívat do pracující diody ani ji nasměrovat na lesklé povrchy. Světlo infračervených diod je navíc (téměř) neviditelné. Laserový paprsek může způsobit popálení nebo požár. Vše děláte na vlastní nebezpečí, autor nebere za vaše újmy žádnou zodpovědnost.

nejjednodušší zapojení laseru z CD-RW
Nejjednodušší zapojení laseru. Vhodnější je tohle zapojení.

Výpoče sériového odporu pro laserovou diodu
Výpočet sériového odporu pro laserovou diodu (napájecí napětí U musí být vždy alespoň o 1V vyšší než úbytek diody Ud).


Mechaniky CD-RW, které jsem rozebral. Samsung, MSI a Hewlet Packard.


laserová jednotka z mechaniky Hewlet Packard 10x 4x 32x.


otevřená jednotka zespodu.


laserová dioda


laserová dioda zabudovaná do šroubovací optiky z laserové tiskárny.


hotový LASER I. v provozu. Ohnisková vzdálenost je regulovatelná 1cm - nekonečno. Laser pálí do předmětů a řeže gumové pásky na vzdálenost 1m.


otevřená jednotka z mechaniky Samsung 40x 12x 40x


laser pálí díru do izolační pásky, jednotka je v původním stavu, kde je ohnisková vzdálenost jen několik mm.


integrovaná laserová dioda - neobvyklý typ, jedná se o laserovou diodu a snímač v jednou pouzdře, v mechanice potom nemusí být polopropustné zrcadlo. Dioda má 12 vývodů, využil jsem jen 2 (napájení laseru).


LASER II. v provizorní konstrukci řeže gumovou pásku.


Nápisy vypálené LASERem II.

LASER II. v konečné podobě. Je zde použita jen jedna miniaturní čočka ve čtvercovém pouzdře. Ohnisková vzdálenost je fixovaná na 15cm.


Laserová dioda z mechaniky MSI 40x 12x 40x v pouzdře...


...a bez pouzdra.Videa s laserem ke stažení najdete v sekci videa


upozornění pro lamy
Pokud diodu připojíte k jakémukoliv zdroji napětí (i regulovatenému) BEZ ODPORU nebo regulátoru PROUDU, dioda se vám spálí! Dioda není žárovka, má téměř nulový diferenciální odpor. Úbytek napětí 2,1V neznamená, že na diodu připojíte 2,1V ! Vždy se používá buď stabilizátor proudu, nebo vyšší napětí a sériový odpor.zpět na úvodní stránku