English version

Laserová dioda z CD-RW zapaluje sirky

     Vytvořil jsem vylepšený napájecí zdroj pro laserovou diodu - stabilizátor proudu s obvodem 7805. S odporem 33R dává proud cca 155mA. Proud je vypočten dle vzorce: I = 0,005 + (5 / R). Proud je určen tím, že na odporu je stabilizování napětí 5V a vypočítat se tedy dá podle ohmova zákona. Přičíst se musí klidový proud 7805 z vývodu "zem", což je 5mA. Stabilizátor potřebuje dostatečný chladič. Napájecí napětí je asi 10 - 30V. (Napětí neovlivňuje proud.) Při vyšším napětí se 7805 více zahřívá. Zdroj proudu lze vytvořit také s obvodem LM317, viz schéma níže.
     Zaostřený paprsek z laserové diody CD-RW napájené proudem 155mA dokáže zapálit sirku během 1 - 3 sekund.


Laser Třídy IIIb

     Pozor! Tyto laserové diody jsou extrémně nebezpečné! Jejich světlo může nenávratně poškodit zrak. Nikdy se nesmíte podívat do pracující diody ani ji nasměrovat na lesklé povrchy. Světlo infračervených diod je navíc (téměř) neviditelné. Laserový paprsek může způsobit popálení nebo požár. Vše děláte na vlastní nebezpečí, autor nebere za vaše újmy žádnou zodpovědnost.

schéma jednoduchého napájecího zdroje pro laserovou diodu z vypalovačky CD-RW
schéma jednoduchého napájecího zdroje pro laserovou diodu


Laser zapaluje sirky
Videa s laserem zapalujícím sirky ke stažení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku