English version

Výkonný laser z DVD-RW

     Dostala se mi do ruky nefunkční mechanika DVD-RW. Její osud byl jasný :). V mechanice se nalézají hned dvě laserové diody schopné pálit do předmětů. Jedna je infračervená (pálila CD) a jedna červená (pálení DVD). Obě diody mají řádově stejný výkon a tepelné účinky (ta infra pálí o něco víc). Světlo té infra je však téměř neviditelné (a proto velmi nebezpečné!!!). Z červené diody se dá také vyrobit silné laserové ukazovátko nebo laser-šou. Obě diody napájím proudem 175mA. Zajímavé je to, že v laserové jednotce je jakýsi hranol, který spojuje oba paprsky do jednoho. Diody jsem proto z jednotky nevykuchával (mechanika není moc stará a diody jsou nějaké moderní typy, které by do optiky z ukazovátka nebo laserové tiskárny stejně nepasovaly). Hliníkový kryt slouží (kromě hořčíkového těla jednotky) také jako chladič, a proto ho není vhodné odstraňovat. Diody mají max. pracovní teplotu 50°C a měla by být co nejmenší (vyšší teplota snižuje životnost i účinnost). K jednotce jsem přiletoval 2 kablíky pro obě diody a vyrobil zdroj, který umožňuje přepínat provoz infra diody, červené diody nebo obou najednou. (Pozor, při provozu obou vzniká hodně tepla.) Pomocí objektivu (pohyblivá čočka na cívkách těsně u disku) byl laser v mechanice soustředěn do ohniska jen několik mm od čočky. Odstraněním objektivu získáte rovnoběžný paprsek o průměru 5mm (tedy laserové ukazovátko nebo zdroj pro laser show). pokud chcete pálit do předmětů, nahraďte objektiv nějakou čočkou s menšími dioptriemi.

Co v které mechanice najdete:
- V mechanice DVD-RW jsou hned 2 vypalovací diody: Červená pro pálení DVD a infračervená pro pálení CD.
- Slabé červené diody 1mW z DVD-ROM (čtecí mechaniky) jsou použitelné jen k výrobě ukazovátka nebo slabé laser-show, nikoliv k pálení do něčeho.
- V kombech CD-RW/DVD-ROM (mechaniky které pálí CD a čtou DVD...dnes už přežitek), je vypalovací infračervená dioda a slabá červená (jako v DVD-ROM)
- A na závěr, diody z obyčejných čtecích CD-ROM jsou k úplně ničemu :). Tento seznam uvádím proto, abych se vyhnul neuslálým dotazům, zda bude dioda z CD-ROM pálit. NEBUDE!!!

pozor laserové záření
Laser třídy IIIb

     Pozor! Laserové diody z DVD-RW vyzařují viditelné a neviditelné laserové záření a jsou extrémně nebezpečné! Jejich světlo může nenávratně poškodit zrak. Nikdy se nesmíte podívat do pracující diody ani ji nasměrovat na lesklé povrchy. Laserový paprsek může způsobit popálení nebo požár. Vše děláte na vlastní nebezpečí, autor nebere za vaše újmy žádnou zodpovědnost.

Zapojení dvojitého laseru z DVD-RW s přepínáním
Zapojení dvojitého laseru z DVD-RW s přepínáním (infra-obě diody-červená). Odpor určuje proud. LM317 je samozřejmě na chladiči. Úbytek infra diody je 2,15V a úbytek červené diody 2,5V.


napravo od motoru laserová jednotka, nalevo snímač systému Light Scribe (Tisk obrázků na vrchní stranu DVD přímo v mechanice. K tomu je nutno snímat polohu DVD).


Zde je vidět slabé světlo snímače Light Scribe.


Červený laser ve čtecím módu.


Umístění laserů.


Schéma funkce laserového systému (pohled ze spodu, bez hliníkového krytu). Zajímavý je zde hranol, který spojuje oba lasery do jednoho paprsku a umožňuje tím dokonce i použití obou diod současně. Infračervený a červený paprsek se vzájemně rozbíhají jen o 0,06°.


A zde už je laserová jednotka vykuchaná krejzy


Obě diody s přiletovanými kablíky.


Červená dioda


Infra dioda. Jení světlo vypadá ve srovnání s červenou diodou slabé, ale výkon je řádově stejný. Snímač CCD je na něj málo citlivý a lidské oko ještě méně. Zde je jednotka ještě s objektivem.


... a zde už bez objektivu (vzniklo laserové ukazovátko s rovnoběžným paprskem).


Pálení do plastové krabičky pomocí externí čočky (červený laser).

laser z DVD-RW pálí plast
A už pálííííííí chacha smajl


Červený laser. Kromě hlavního paprsku jsou zde vidět i slabé vedlejší paprsky.


Paprsek rozptýlený čočkou.


Paprsek letící vzduchem.


Porovnání s laserovou diodou "F-LASER 5MW" s výkonem 5mW (z GME). Použil jsem proud 48mA, maximum je 50mA. Je zde vidět, že paprsek 5mW laseru je dokonce slabší než vedlejší paprsky DVD-RW laseru.


Laser namířený z okna.


Paprsek dopadající na zeď.

uzavřená otevřená laserová dioda
Takto vypadají vyjmuté laserové diody. Vlevo je vidět klasická uzavřená dioda, vpravo dioda s otevřeným pouzdrem (open-can). Otevřená dioda má nechráněný čip a je nutno s ní zacházet velice opatrně! Vnitřností diody se nesmíte nikdy dotknout a musí být chráněna před vniknutím nečistot.


Kromě DVD-RW mechanik pro stolní PC lze zajímavé diody získat i z mechanik pro notebooky.


Částečně rozebraná mechanika z notebooku.


Modul s laserovými diodami před a po odkrytování. Jsou zde integrované diody s netypickým pouzdrem a proto jsem je ponechal v původní optice.


Modul po odstranění zbytečných částí optiky (přední čočky a šikmého zrcadla) a po naletování kablíku k anodě červené diody. Katoda je spojena s chladičem a není tedy nutné na ní letovat. Celý modul lze pro lepší chlazení také přišroubovat k přídavnému chladiči.


Kompaktní laserový modul z notebooku v provozu.


Laserový modul z notebooku připevněný ke chladiči pro lepší chlazení.


Laserový modul z notebooku připevněný ke chladiči, záporný pól je přiletován k tělu modulu, aby se předešlo zbytečnému letování diody.


Na závěr nějaká videjka - Zapalování 5 sirek a pálení do plastu.


Video s postupem rozebrání DVD-RW mechaniky z notebooku.

upozornění pro lamy
Jasně tu říkám, že laserová dioda se nesmí připojit přímo ke zdroji ani baterii. Vždy je nutno použít stabilizátor dle schématu, nebo správně vypočítaný sériový odpor (o odporu více zde). Přesto mi už mi přes 30 lidí psalo, proč laserová dioda připojená na 9 nebo 12V nefunguje. Nefunguje, protože se spálila. Jestli jsi udělal stejnou blbost, tak mi to nepiš - nezajímá mě to :) Děkuji.zpět na úvodní stránku