English version

Magnetrony - další zajímavé experimenty s mikrovlnami

     Na tuto stránku jsem shromáždil další experimenty s magnetrony. Vaření vody, rozsvěcení zářivek, žárovek, doutnavek, škvaření CD, plazmové plameny, ... více informací najdete pod každým videem. Dole najdete fotky střídavého i stejnosměrného zapojení magnetronu a měření frekvence pomocí vlnové délky. Pokud se zajímáte o mikrovlny, jejich praktičtější využití bezpečnost, přečtěte si tento zajímavý článek o bezpečnosti na webu firmy MYKOS, která se zabývá vysoušením dřeva a zdiva, ničením škůdců a dřevokazného hmyzu a pod. pomocí mikrovln. Za pravdivost informací neručím.

     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Mikrovlny mohou způsobit těžké popáleniny, trvalou slepotu nebo smrt. Napětí MOTu 2100V 50Hz je též smrtící. Kondenzátor může zůstat nabitý i po vypnutí. Pro osoby s elektronickými implantáty nebo podpůrnými přístroji (kardiostimulátory, inzulinové pumpy...) může i velmi slabé mirkovlnné záření znamenat smrt. Mikrovlny mohou zničit veškerou elektroniku a paměťová média v okolí. Nestíněný magnetron způsobuje elektromagnetické rušení, které je protizákonné. Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nebudu popisovat zásady bezpečnosti práce ani nebudu vyjmenovávat všechna rizika. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pokus realizovat, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost.


Testování nekrytého magnetronu z mikrovlnky při plných 700W. Magnetron rozsvěcí zářivky a vaří vodu.


Jak zničit CD a magnetron jednou ranou. Opírat CD o špičku magnetronu nebyl dobrý nápad :)


Testování magnetronu z mikrovlnky na podlaze. Výkon omezen na 12W (kondenzátor 16nF). Trubice z úsporky, lineární zářivka, doutnavky, noční světlo, žárovka 200W.


Plazmový plamen na magnetronu z mikrovlnky, 2455MHZ, 800W. Na magnetronu je připevněný hrot. Pro zapálení plamenu používám kousek mokrého papíru.


Magnetron napájený stejnosměrným proudem. Plazmový plamen, sklenice s vodou. Mokrý papír pomáhá zapálit plamen.


Magnetron se střídavým napájením (MOT, kondenzátor, dioda)
Magnetron se střídavým napájením (MOT, kondenzátor, dioda)

Magnetron se střídavým napájením (MOT, kondenzátor, dioda)


Magnetron se stejnosměrným napájením
Magnetron se stejnosměrným napájením. Jeden MOT slouží jako žhavící, zapojen přímo na síť. Druhý mot je připojen na Delonův zdvojovač, 3 + 3 kondenzátory a omezovač proudu ze žárovek. Napájen z variaku.


Měření frekvence magnetronu pomocí kmiten a uzlů. Výkon 400W. Na měděném drátu jsou umístěny doutnavky. Rozestup svítících doutnavek je 12,4cm. Vypočtená vlnová délka je 12,2cm. Změřený údaj se tedy přibližně shoduje s katalogovým. Odchylka se vejde do rozestupu jednotlivých doutnavek.zpět na úvodní stránku