English version

Nejjednodušší zdroj pro klasický Teslův transformátor s jedním MOTem

    Toto je nejjednodušší zdroj vysokého napětí pro napájení klasického Teslova transformátoru. Je zde jeden MOT (trafo z mikrovlnky) se zdvojovačem. Kondenzátor a diody pochází také z mikrovlnky. Kapacita kondenzátoru může být i jiná. Diody lze případně nahradit zapojením asi deseti 1N4007 v sérii. Tlumivka je jakákoliv zářivková 15 - 40W, lepší je použít víc tlumivek do série (cca 6 ks). Zdroj dává výstupní špičkové napětí asi 6kV. Do přívodu 230V doporučuji zapojit vhodný síťový filtr.

     Pozor! Výstupní napětí transformátoru z mikrovlnné trouby je asi 2100 Vac a po zdvojení dosahuje vrcholové napětí 6000 V. Obě tyto napětí jsou absolutně smrtící! Ke stavbě a natož používání tohoto zdroje nikoho nenabádám. Vše děláte na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Autor nebere žádnou zodpovědnost za vaše případné újmy na zdraví, životě či majetku.


Schéma nejjednoduššího zdroje vn pro Teslův transformátor s jedním MOTem.zpět na úvodní stránku