English version

Plazma koule bez rušení

   Je známo, že plazma koule jsou zdrojem elektromagnetického rušení a vf napětí, které může poškodit blízké elektronické přístroje. U této plazma koule (vyrobené z žárovky 200W) je tento problém vyřešen pomocí jejího odstínění. Žárovka je opletena tenkým drátem, který je spojen se zemí a společným pólem obvodu. To navíc zvyšuje intenzitu výbojů a také ovlivňuje jejich barvu. Místo modrofialové jsou oranžové. Takováto plazmakoule opravdu nevyzařuje žádné rušení, dokonce se u ní ani nerozsvítí doutnavka. Nevýhodou je jen to, že výboje nelze ovlivňovat dotekem prstu.
   Napájecí zdroj je podobný Vysokofrekvenčnímu zdroji vysokého napětí, má však nižší počet závitů na sekundáru trafa a tím dává nižší napětí. Kvůli nižší vnitřní kapacitě trafa je použit rezonanční kondezátor 1n. Spínací tranzistor může být jakýkoli MOSFET-N s dovoleným proudem alespoň 5A a napětím 100V, např. IRF530, IRF630, IRF730. Trafo je navinuto na feritu z vysokonapěťového trafa ze starého CRT televizoru, primár je vinut drátem cca 1mm, sekundár jsem vinul drátem 0,3mm (průměr není kritický).

     Varování: Nedotýkejte se výstupu vysokonapěťového transformátoru! Výstupní napětí je nebezpečné. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Za žádné vaše újmy autor nebere zodpovědnost.


Schéma zapojení plazmakoule bez rušení.


Opletená žárovka-plazmakoule.


A po zapnutí...


Z podhledu...


Plazma koule domácí výroby.Video ke stažení najdete v sekci videa
Přidáno: 2004
zpět na úvodní stránku