English version

Rentgenové fotografie

    Je zajímavé se podívat na to, co běžně používáme, v jiném spektru, než jsme zvyklí. Rentgenové fotografie zobrazují předměty naší každodenní potřeby tak, jak je nemůžeme vidět pouhým okem. Svět neprůhledných předmětů se stává transparentním. Snímky byly pořízeny při relativně nízkém anodovém napětí 40kV a proudu 200uA, tedy anodovém příkonu pouhých 8W. K zobrazení posloužily rentgenové kazety se zesilujícími fóliemi popsané v předchozím článku sloužící jako fluoroskopy. Nejprve byla použita kazetu v původním stavu (všechny fotky kromě prvních dvou). Poté byla jedna fólie vyjmuta a ukázalo se, že je lepší, když RTG záření nemusí procházet tělem kazety, ale dopadá rovnou na fólii. Kazeta předpokládá větší anodové napětí a proto měkké záření značně zeslabuje. S vyjmutou fólií byla focena nabíječka (první 2 fotky) a jas je viditelně lepší. Účinnost stínění je pečlivě kontrolována. Zdroj je ovládán pomocí dálkového ovládání. Anodové napětí je zvoleno nízké, aby záření bylo dostatečně měkké a díky tomu lehce stínitelné.


rentgenové záření
    

DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nejsou popsány zásady bezpečnosti práce. S rentgenovým zářením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové záření je velmi nebezpečné ionizující záření. Je neviditelné a prochází většinou materiálů. Může způsobit nemoc z ozážení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozáření, nádory a další smrtelné choroby a také neplodnost či mutace potomků. Zařízení pracuje s velmi vysokým napětím. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost - vše děláte jen na vlastní nebezpečí.


Rentgenování nabíječky Li-ion  přes fólii KODAK lanex regular vykuchanou z kazety
Rentgenování nabíječky Li-ion přes fólii KODAK lanex regular vykuchanou z kazety.

Rentgenování nabíječky Li-ion


nabíječka Li-ion


startér ze zářivky
startér ze zářivky (fotky pomocí nevykuchané kazety s fólií curix ortho regular)

zapalovač
zapalovač

USB-rozbočovač
USB-rozbočovač

elektrolyt
elektrolyt

laserové ukazovátko
laserové ukazovátko


Redukce

Kaskáda TPN-11/10
Kaskáda TPN-11/10

Tužková baterie
Tužková baterie

integrovaný obvod DIP40
integrovaný obvod DIP40

úsporka
úsporka

vypínač
vypínač

všechny výše rentgenované předměty
všechny výše rentgenované předměty

metr
metr

USB od bezdrátové myši
USB od bezdrátové myši (všimněte si antény)

relé
relé

foťák od mobilu SE T300
foťák od mobilu SE T300

4 výše rentgenované předměty
4 výše rentgenované předměty

Vnitřnosti noční lampičky 1W
Vnitřnosti noční lampičky 1W

větráček
větráček

větráček a noční lampička
větráček a noční lampička

Rentgenovací systém s velkou rentgenkou Chirana a kazetou AGFA  se stínítkem curix ortho regular 400.
Znázorněný rentgenovací systém se zdrojem VN, rentgenkou Chirana a kazetou AGFA se stínítkem curix ortho regular 400.

Rentgenovací systém s velkou rentgenkou Chirana a kazetou AGFA ortho regular 400.
Foceno s dlouhou závěrkou, expozice 4s, světelnost 3,5.

Připevňování šišaté rentgenky na izolační podstavec
Připevňování "šišaté" zubní rentgenky na izolační podstavec

Připevňování šišaté rentgenky na izolační podstavec
upevnění šroubem.

Připevňování šišaté rentgenky na izolační podstavecPřipojená šišatá zubní rentgenkaPřidáno: 2009
Předchozí
Další
zpět na úvodní stránku