English version

Fluoroskopický rentgen s 6VS-1 a RTG kazetou

    Nyní jsem místo svítících samolepek použil rentgenové kazety. Jedná se o dvě RTG kazety o rozměrech 18x13 cm se zeleně svítícími zesilujícími fóliemi CURIX ORTHO REGULAR a KODAK LANEX REGULAR. Typ REGULAR odpovídá citlivosti 400. Zdroj záření je stejný jako v předchozím článku. Elektronka je napájena 36kV 250uA, tedy 9W anodové ztráty. Použil jsem první z kazet, umístěnou cca 8 - 10cm od elektronky 6VS-1. Na to, že se nejedná o skutečnou rentgenku, ale pouze obyčejnou elektronku, je kvalita snímků více než dobrá.

rtg záření


     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nejsou popsány zásady bezpečnosti práce. S rentgenovým zářením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové záření je velmi nebezpečné ionizující záření. Je neviditelné a prochází většinou materiálů. Může způsobit nemoc z ozážení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozáření, nádory a další smrtelné choroby a také neplodnost či mutace potomků. Zařízení pracuje s velmi vysokým napětím. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost - vše děláte jen na vlastní nebezpečí.


fluoroskopický snímek startéru ze zářivky jak by snímek vypadal s použitím filmu
vlevo fluoroskopický snímek startéru ze zářivky (s hliníkovým pouzdrem), vpravo stejný snímek počítačově upravený (invertovaný a zčernobílený) ukazuje, jak by snímek vypadal s použitím filmu.

rentgenový snímek integrovaního obvodu DIP40 jak by snímek vypadal s použitím filmu
40-nožičkový obvod MH7106, vpravo opět upravený snímek imitující film.

RTG snímek metru RTG snímek metru
Metr

RTG snímek zapalovače RTG snímek zapalovače
Zapalovač

rentgenované předměty.
rentgenované předměty.

Rentgenovací systém
Rentgenovací systém :). Právě se bude rentgenovat zapalovač.

Rentgenovací systém


Rentgenové (skiagrafické) kazety
Rentgenové (skiagrafické) kazety

Rentgenové (skiagrafické) kazety


Rentgenové (skiagrafické) kazety
otevřené kazetyPředchozí
Další
zpět na úvodní stránku