English version

SSTC I. - Tranzistorový Tesluv transformátor

     Toto je můj první Tranzistorový Tesluv transformátor. Sekundár má délku 26cm, průměr 8,7 cm, drát 0,1mm, 2500z. Rezonance s "toroidem" z plechovky a PET lahve obalené alobalem je 95kHz. Primár má 14z 1mm, vinuté na průměru 16cm. Buzení je dvojčinné s MOSFETy IRF830. K ovládání gejtů slouží obvod IR2153. Potenciometrem se ladí pracovní frekvence. Zařízení se napájí ze sítě, do série je zapojena halogenová žárovka 1000W, která by omezila proud při případné závadě. Obvod IR2153 se napájí samostatným síťovým adaptérem. Síťové napětí je dvoucestně usměrněno bez filtrace. Odběr ze sítě je cca 200 - 250W. Tranzistory jsou chlazeny starými chladiči z procesorů a ani po delším provozu se moc nezahřívají. Chladiče mají rozměry 74 x 65 x 44 mm (každý tranzistor má svůj, nejsou použity izolační podložky).
     Délka sršení je až 10cm, výboje do uzemněných předmětů až 12cm.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.


schéma sstc - Tranzistorového Teslova transformátoru


první start
papír


plazma


celý zdroj (kromě můstku a filtru)


chladiče


průběh na gejtech (tímto osciloskopem)Video ke stažení najdete v sekci videa
zpět na úvodní stránku