English version

SSTC II. - Tranzistorový Teslův transformátor

     SSTC II. vznikl z předchozího SSTC. Primár má nyní 10z 1mm, vinuté na průměru 16cm, MOSFETy jsem vyměnil za silnější typy STP25NM50N. Odběr stoupl na 300W. SSTC je napájen přes velké oddělovací trafo 1:1, ale není nezbytně nutné.
     Délka sršení je až 14cm, výboje do uzemněných předmětů 16cm. SSTC jsem otestoval i s iontovým motorem.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

schéma SSTC - tranzistorového Teslova transformátoru
schéma sstc II. - Tranzistorového Teslova transformátoru.


SSTC II. v provozuIontový motor na SSTC
iontový motor v provozu

odhalené tajemství iontového motoru :)


Výboj do uzemněné elektrody


Ještě jeden


SSTC se zářivkou, s uzemněnou elektrodou.


SSTC taví ocelovou pružinu.


Doplnění obvodu o staccatozpět na úvodní stránku