English version

SSTC III. - Tranzistorový Teslův transformátor

     SSTC III. je další modifikace předchozích SSTC. Sekundár jsem vyměnil za ten od ISSTC. Velký plechoid (toroid z plechovek:)) snižuje rezonanční frekvenci na 222kHz. Vazba je volná, primár je jen 1cm nad začátkem sekundáru. Po snížení počtu závitů primáru na 6z je délka sršení je až 18cm, výboje do uzemněných předmětů 25cm. Další snižování počtu závitů (5z, 4z) už nevede k prodloužení výbojů, pouze se více zahřívají MOSFETy. SSTC jsem doplnil o přepínač 50Hz / 100Hz / stejnosměrný provoz. Výkon při 50Hz je 200W, při 100Hz je 400W a při stejnosměrném provozu téměř 700W. Stejnosměrný provoz dává menší výboje vlivem přetížení oddělovacího trafa.

     K plechoidu (toroidu z plechovek:)) jsem zkusil připevnit dlouhou pružinu, která se vlivem sršení rozhoupe nebo roztočí.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

schéma SSTC - tranzistorového Teslova transformátoru
schéma sstc III.

 Výboje do země
Výboje do země (50Hz).

Sekundár s plechoidem a primár s odbočkami
Sekundár s plechoidem a primár s odbočkami
sršení
sršení (50Hz).iontové kyvadlo
iontové kyvadlo (100Hz, 8z na primáru).

iontové kyvadlo
iontové kyvadlo

kyvadlo se rozhoupává
kyvadlo se rozhoupává

tajemství iontového kyvadla
tajemství iontového kyvadla

papírová trubka a SSTC
papírová trubka a SSTC.

SSTC se svíčkou a s plotnou z HDD


Iontové kyvadlo.


Výboje s typickým zvukem pro stejnosměrné SSTC.


Porovnání 50Hz / 100Hz / stejnosměrný. (nižší výkon)


úsporka na SSTC. Ta lama, co dostala ránu, nejsem já :)


Sirka a svíčka.


Sprej a SSTC :)zpět na úvodní stránku