English version

Zjednodušený stroboskop s klopným obvodem

     Toto je upravené a hlavně zjednodušené zapojení předchozího stroboskopu. Hlavní změnou je zjednodušení zbytečně složitého obvodu pro řízení frekvence záblesků. Druhá změna je v použití tlumivky místo kondenzátorů jako omezovače proudu. Může to být libovolná zářivková tlumivka pro zářivky 4 - 40W. Kondenzátor C1 by měl být dosti odolný, lze použít kondenzátor pro střídavé napětí, rozběhový či běhový kondenzátor pro motory nebo elektrolyt pro impulzní provoz s malým ESR. U klasických elektrolytů není totiž jejich přežití příliš jisté, zvláště při vyšších frekvencích záblesků. Kapacita C1 určuje intenzitu záblesků. Doutnavka by měla mít velké zápalné napětí, asi 150V - 200V, jinak se musí spojit více doutnavek do série. Doutnavka totiž určuje napětí pro zapalovací trafo a pokud bude příliš malé, nemusí stačit pro zapálení výbojky. Odpor R1 určuje maximální frekvenci, kterou bude možno pomocí potenciometru nastavit. Jeho hodnota závisí na použité výbojce a kapacitě C1, volí se taková, aby výbojka nebyla příliš rozžhavená do oranžova :-) ani po delší době s potenciometrem nadoraz. Nikdy by se nemělo stát, že výbojka zůstane svítít trvale a výboj nezhasne - to je důkaz příliš vysoké teploty a výbojka se tímto po nějaké době zničí. Při stavbě je nutno brát ohled na to, že na výstupu zapalovacího trafa je vysoké napětí. Spoj od trafa k výbojce musí být od všech ostatních vodivých částí alespoň 6mm daleko, jinak může docházet k jiskření, tím poklesne napětí a výbojka nebude zapalovat (proud je tak malý, že jiskření nemusí být ani vidět).

     Pozor! Zařízení je galvanicky spojeno se sítí. Před manipulací je nutno jej odpojit a vybít kondenzátory. Potenciometr musí mít plastovou hřídel. Celé zařízení musí být vhodně chráněno proti doteku částí pod napětím. Výbojka se silně zahřívá a při nevhodné mechanické konstrukci nebo umístění hrozí požár. Za případné újmy neberu zodpovědnost - vše děláte na vlastní nebezpečí.


Schéma zjednodušeného stroboskopu s klopným obvodemzpět na úvodní stránku