English version

Perpetuum mobile - Generátor "volné" energie ze svíčky :)

     Úvod: Nejedná se sice o žádné opravdové perpetuum mobile, zdroj volné energie zdarma z atmosféry ani nic podobného, ale přesto to je, zvláště pro začátečníky a milovníky alternativních a neobvyklých zdrojů energie, velice zajímavý experiment :).
     Popis: Toto zařízení umožňuje vyrábět elektrickou energii z tepla hořící svíčky nebo jakéhokoliv jiného tepelného zdroje (kahan, ústřední topení, kotel, chladič...). K přeměně tepelné energie na elektrickou je využit Peltierův termoelektrický článek (termočlánek). Je to spolehlivá metoda bez použití jakýchkoliv pohyblivých částí (na rozdíl od např. tepelné elektrárny). Výkon sice není nijak závratný, ale k napájení mnohých malých bateriových spotřebičů postačí. Princip zařízení je jednoduchý: Pokud jednu stranu termočlánku ohříváme a druhou ochlazujeme, termočlánek vytváří elektrické napětí. (Chlazení je nutné, protože podle 2. termodynamického zákona žádný stroj nemůže pracovat pouze tím, že je ohříván - zjednodušeně řečeno) Ohřev je v mém případě zajištěn svíčkou. Chlazení je zajištěno velkým pasivním chladičem z CPU. Chlazení ventilátorem by pravděpodobně nebylo možné, protože jeho spotřeba by nejspíš přesáhla výkon tohoto generátoru :). Čím větší je rozdíl teplot, tím větší napětí a výkon termočlánek může poskytnout. Já jsem k pokusu použil termočlánek M-TEC1-12710, ale lze použít i jiné typy. Článek zde pracuje opačně. Postavil jsem dva prototypy, první vytváří po ustálení napětí cca 0,8V. Druhý cca 0,9 - 1V a proud do zkratu téměř 0,5A. Napětí je příliš malé na to, aby samo o sobě šlo využít k napájení spotřebičů, ale lze ho zvýšit pomocí měniče. K testování generátoru byl využit měnič s LED, který pracuje už od 0,4V. K napájení jiných spotřebičů lze použít obvod na schématu níže. K výstupu je vhodné připojit zenerovu diodu ZD stabilizující napětí na požadovanou hodnotu. ZD můžete nahradit i několika diodami v sérii. Měnič lze použít k napájení spotřebičů vyžadujících napětí 1,5 - 6V.

    Pozor: Zařízení se zapálenou svíčkou nenechávejte bez dozoru - hrozí požár.


schéma Perpetuum mobile (Generátoru "volné" energie) ze svíčky :)


Generátor "volné" energie ze svíčky - stavba prototypu 1.


Generátor "volné" energie ze svíčky - prototyp 1 během testování

Generátor volné energie ze svíčky - prototyp 1 během testování


Generátor volné energie ze svíčky - prototyp 1 během testování


Generátor volné energie ze svíčky - prototyp 1 během testováníPeltierovy termoelektrické články (termočlánky) M-TEC1-12710.


Generátor "volné" energie ze svíčky - Příprava na stavbu prototypu 2.


Generátor "volné" energie ze svíčky - prototyp 2.

Generátor volné energie ze svíčky - prototyp 2.


Generátor volné energie ze svíčky - prototyp 2.Generátor "volné" energie ze svíčky - prototyp 2 v provozu.


Video - sestavení a provoz zařízení.Přidáno: 17. 12. 2011
zpět na hlavní stránku