English version

Barevný LED indikátor teploty

     Úvod: Barevný indikátor teploty má široké spektrum uplatnění. Může být použit např. pro indikaci teploty vzduchu vody, různých zařízení a výkonových prvků (zesilovače apod.), tepelných spotřebičů, indikaci teploty skříně a komponent PC, např. CPU, grafické karty, pro tuning PC a aut, indikaci teploty chladící kapaliny vozidla, venkovní tepolty (signalizaci rizika námrazy), signalizaci chladniček a mrazáků, apod.
     barevný indikátor teploty se 2 LED: Na obr. 1 je schéma indikátoru teploty se dvěma LED. Při nižší teplotě svítí modrá LED 1, při vyšší teplotě červená LED 2. Nižší teplota způsobí vyšší odpor termistoru Th1. Tím vzroste napětí na bázi T2 a ten se otevře. Otevřením T2 se zavře T1 a díky tomu neteče proud skrz LED 2, svítí LED 1. Po zvýšení teploty termistoru klesne jeho odpor a tím i napětí na bázi T2. T2 se zavře. Díky tomu začne téci proud R2 do báze T1 a ten se otevře. To způsobí rozsvícení LED 2. Protože obě led mají společný odpor (R1) a červená LED 2 má menší úbytek, než modrá LED 1, tak tato LED dioda zhasne. Díky tomu není potřeba pro LED 1 žádný další tranzistor. Pokud by LED 1 neměla o dost vyšší úbytek, lze to vyřešit sériovou diodou např. 1N4007. Trimrem P1 nastavte prahovou teplotu, při které dojde k přepnutí LED. Pokud nelze požadovanou teplotu nastavit, může být potřeba změnit hodnotu P1 nebo R3.
     barevný indikátor teploty se 3 LED: Na obr. 2 je schéma indikátoru teploty se třemi LED. Při nejnižší teplotě svítí modrá LED 1, při vyšší teplotě zelená LED 2 a při nejvyšší teplotě červená LED 3. Měření je zde provedeno dvojitým operačním zesilovačem (OZ) využitým jako komparátory. Lze použít integrovaný obvod např. obvod MC4558, LM1458 nebo LM358. Výhodou tohoto zapojení je nezávislost na změnách napájecího napětí a ostřejší práh. Prahové teploty jsou nastaveny trimry P1 a P2. Lze použít jakékoliv trimry s hodnotou cca 22k až 220k. Čím blíže k zápornému pólu je jezdec nastaven, tím vyšší teplota. P2 nastavuje práh, kdy obvod přepne z LED 1 na LED 2. P1 nastavuje práh přepnutí z LED 2 na LED 3. P1 musí být pochopitelně nastaven na vyšší teplotu, než P2 (tzn. jezdec blíže k zápornému pólu). Obvod lze jednoduše upravit na jiné napájecí napětí v rozsahu cca 5 - 30V. Stačí přepočítat sériové odpory LED diod (R1, R2, R3) pro vhodný proud. Hodnoty ve schématu (1k při 12V) odpovídají proudu cca 9-10mA. LED mohou mít libovolnou barvu, na jejich úbytku zde nezáleží. S výpočtem sériového odporu LED začátečníkům pomůže online kalkulačka (výpočet 17).


Obr. 1 - Schéma barevného indikátoru teploty se 2 LED.


Obr. 2 - Schéma barevného indikátoru teploty se 3 LED.


barevný indikátor teploty se dvěma LED v kontaktním poli


Termistory 10k z teplotní regulace ATX (značené 103). Pozor - nezaměnit se vzhledově velmi podobným kondenzátorem 10n, který je také značený 103! Termistor bývá zelený nebo černý, kondenzátor bývá hnědý nebo modrý. Jistotu získáte, když si to ověříte ohmmetrem :).


Video - testování indikátoru teploty se 2ma LED.Přidáno: 5. 9. 2011
zpět na hlavní stránku