English version

Miniaturní zdroj vysokofrekvenční energie

    Zdroj vysokofrekvenční energie umožňuje rozsvěcet zářivky, doutnavky a výbojky na dálku. Je to jednoduchý samokmitajcící oscilátor se dvěma tranzistory. Odpory v bázích musí být kvůli vysoké frekvenci přemostěny kondenzátory. Paralelně k primárním cívkám je připojen dvojitý ladící kondenzátor kolem 200p. V nouzi lze použít i jednoduchý, připojený jen ke krajním vývodům primární cívky. Cívka je na feritovém jádře průměru asi 8 až 10mm, primární cívky mají po pěti závitech, sekundární cívka má 50 až 100 závitů. Oba tranzistory mají chladiče alespoň 100cm2. Při oživování připevněte k výstupu sekundární cívky asi 20cm silnějšího drátu (anténa) a připojte napájecí napětí 12V. Potom dejte do blízkosti antény nějakou menší zářivku, která by se měla rozsvítit. Ladící kondenzátor nalaďte na největší jas. Lze použít i výbojku nebo jakoukoli doutnavku. Pokud obvod a anténu někam vhodně skryjete, můžete pak dělat zajímavé triky. Lze i rozsvěcet žárovku "přes ruku" - uchopením žárovky za objímku (závit) a připojením špičky na výstup.

     Pozor! Pokud je obvod zapnutý, nikdy se nedotýkejte neizolované antény! Vysokofrekvenční proud může způsobit popáleniny. Hrozí úraz elektrickým proudem. Zařízení způsobuje širokopásmové elektromagnetické rušení. Autor nebere žádnou zodpovědnost za jakékoliv újmy způsobené tímto zařízením!


Schéma zdroje vf energie.Přidáno: 2003
zpět na hlavní stránku