English version

Měření vysokého napětí - voltmetr do 80kV

     Každý bastlíř si rád hraje s VN :). Jenže občas je potřeba vysoké napětí nejen vyrábět, ale také měřit. Napětí se dá odhadnout z délky výboje, ale to není příliš přesné. Pro přesnější měření vysokého napětí je potřeba kromě měřícího přístroje hlavně vysokoohmový odpor schopný snést požadované napětí. Hotový VN-odpor se hned tak sehnat nepodaří, takže jsem si ho musel vyrobit z dostupných součástek. Mám ručkové měřidlo s citlivostí 200uA a max. napětí, které potřebuji měřit je cca 80kV. Proto jsem zvolil hodnotu odporu na 400M. Nakoupil jsem větší množství odporů 3M3 / 0,6W. Jejich max. trvalé napětí je 350V a krátkodobé 700V. Změřený odpor je 3M25. Odporů jsem spojil 123ks do série. Takto vyrobený odpor by měl vydržet trvale 43kV a krátkodobě 86kV. Původní stupnice přístroje byla nevhodná (muselo by se přepočítávat), tak jsem jí vyfotil, upravil a vytiskl. Vytisknutou stupnici v měřítku 1:1 jsem nalepil do měřidla. Pospojované odpory jsem strčil do hadičky. Tu jsem svinul do spirály a dal do novodurové trubky. VN vstup jsem opatřil VN kabelem. Vysokonapěťový odpor je jednoduše zapojen do série s měřidlem, čímž vznikne vysokonapěťový voltmetr.

     Pozor! Práce s vysokým napětím je životu nebezpečná. Vše děláte na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

odpory 3M3
odpory 3M3

spojování
spojování

celá šňůra :)
celá šňůra :)

šňůra odporů strčená do hadice a svinutá do novodurové trubky
šňůra odporů strčená do hadice a svinutá do novodurové trubky.

trubka zvenku
trubka zvenku

stará stupnice měřidla
stará stupnice měřidla

měřidlo s novou stupnicí
měřidlo s novou stupnicí


49kV :)


Soubor PNG se stupnicí (klikněte levým tlačítkem pro zvětšení nebo pravým pro uložení)
zpět na hlavní stránku