English version

VTTC I. s GU-81M

     VTTC (Vacuum tube tesla coil) je Teslův transformátor s elektronkou (elektronkami). Já jsem použil samokmitající obvod se dvěma paralelně spojenými GU-81M. Zdrojem vysokého napětí jsou 2 paralelně spojené MOTy se sekundáry "podepřenými" primáry (zvýší se tím max. napětí) a napájené přes variak. Možné je i napájení bez něj. Za MOTy je připojen zdvojovač s kondenzátory z mikrovlnek. Vysokofrekvenční proud je zablokován paralelně připojeným kondenzátorem 10n/10kV. Žhavící napětí zajišťuje převinutý MOT se 14 závity. Žhavení je zapínáno ve dvou stupních - nejprve přes omezovací tlumivku, po ustálení se tlumivka vyřadí spínačem. Elektronky pracují v triodovém zapojení. Jako mřížkový odpor slouží žárovky 100W/230V. Sekundár má 200z drátem průměru 1mm na trubce průměru 11cm. Výška vinutí je 23cm. Rezonance na 1,3MHz. Primár má 22z tlustým izolovaným drátem a navinutý na průměru 16cm. Na primáru jsou odbočky, ke kterým se připojuje rezonanční kondenzátor (přepínáním odboček se hledá rezonance). Jako rezonanční kondenzátor jsem použil pulzní kondenzátor 470pF 15kV 40kVAr. Nejlepší výsledky s kondenzátorem na 9ti závitech. Zpětnovazební vinutí má 7z a je umístěno pod sekundárem. Výboje jsou až 45cm.

     VTTC jsem vyzkoušel i s druhým sekundárem, vinutým v roztažené spirále s 50z a s rezonanční frekvencí 4,6MHz. Pro tento sekundár se jevil nejlépe primár s 9z a zpětnovazební vinutí se 4z. Pracoval bez rezonančního kondenzátoru.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Elektronky mohou vlivem špatného zacházení nebo výrobní vady implodovat. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

Schéma elektronkového teslova transformátoru (VTTC) se dvěma GU-81M
Schéma elektronkového teslova transformátoru (VTTC) se dvěma GU-81M

Výboje (provoz na 1,3MHz)
Výboje s krátkou závěrkou (provoz na 1,3MHz)

 Výboje z VTTC
delší závěrka

 Výboje z VTTC


Výboje z VTTC


Výboje z VTTC


Výboje z VTTC


Výboje z VTTC


Výboje z VTTC


Měření frekvence VTTC - 1,3MHz
Měření frekvence (nízký výkon, napájení samozřejmě přepojeno na stejnosměrné). Multimetr i frekventometr se shodují na 1,3MHz. Měření probíhá "bezdrátově". Oba přístroje měří cca 1m od VTTC, s hroty ve vzduchu.

Pokusné přeladění VTTC na 4,6MHz
Pokusné přeladění VTTC na 4,6MHz. Primár 9z, zpětná vazba 4z, sekundár 50z.

Výboje z VTTC na 4,6MHz.
Výboje z VTTC na 4,6MHz.

Výboje z VTTC na 4,6MHz.


 Výboje z VTTC na 4,6MHz.


Celé VTTC se sekundárem 1,3MHz.
Celé VTTC se sekundárem 1,3MHz.

Celé VTTC se sekundárem 1,3MHz.


Rezonanční kondenzátor 470pF 15kV 40kVAr.
Rezonanční kondenzátor 470pF 15kV 40kVAr, za který děkuju Romanovi :).

 Průchodkové kondenzátory z magnetronu.
Průchodkové kondenzátory z magnetronu. V nouzi je lze také použít jako rezonanční kondenzátor. Kapacita je cca 2x 400pF. Jeden pól je kostra, druhý pól vznikne spojením obou vývodů.

Sekundár 200z 1,3MHz a primár 22z.
Sekundár 200z 1,3MHz a primár 22z.

Napájecí MOTy
Napájecí MOTyVTTC s rezonančním kondenzátorem


VTTC s rezonančním kondenzátorem (2)


VTTC bez rezonančního kondenzátoruzpět na úvodní stránku