English version

Jednoduchý zdroj vysokého napětí 60 000 V ss

    Zdroj vytváří vysoké napětí 60kV, se kterým se dají dělat zajímavé pokusy. Při přiblížení záporného pólu k výstupu vn asi na 6 - 8 cm uvidíte světélkování konců drátů a při ještě trochu vetším přiblížení elektrický oblouk.
    Pokus 1: Přibližte se rukou k elektrodě vn asi na 15 - 10 cm. Z elektrody vane tzv. elektrický vítr.
Dotkněte se prstem výstupu. Bude cítit slabé praskání statické elektřiny. Když se druhou rukou dotknete např. podlahy, bude cítit opět statická elektřina. Různé lehké předměty (papír, látka, různé obaly, igelit, ale třeba i pravítko nebo trojuhelník) se přilepí na stěnu nebo i spodní stranu stolu. Některé předměty naopak přiskočí k ruce. Při dotyku člověku mírně vstávají vlasy, ale není to příliš znatelné (na to by ste potřebovali spíše generátor Van de Graafa s napětím stovek kV). Provádějte jen pokud stojíte na nevodivé podložce a od všech elektrických spotřebičů jste alespoň 0,5 m daleko! Záporný pól obvodu spojte se zemí.
    Pokus 2: Položte na zem dva čtverce z alobalu velké asi 10x10 cm, k jednomu připojte výstup zdroje, druhý nepřipojujte. Mezera mezi čtverci nechte asi 5 cm, do ní položte dřevěnou tužku. Kolmo na ní položte druhou tužku, ta se po zapnutí vn rozhoupe ze strany na stranu. (Přitahuje k opačnému náboji a když se dotkne, tak zase na druhou stranu...)
    Pokus 3: K výstupu připevněte šroub (hlavou dolů). Vemte tenký drát, natvarujte ho podle Obr. 2. a nasaďte ho na šroub. Po zapnutí zdroje se drát roztočí (ten na obrázku se bude točit proti směru hodinových ručiček).
    Popis zapojení: Princip je podobný jako u předchozího zdroje, oscilátor je však mnohem jednodušší. Skládá se jen z výkonového tranzistoru a žárovky, která nahrazuje výkonový odpor a současně slouží jako signalizace provozu. Na trafu se využije stávající vn cívka a cívka se šesti závity. Na nákresu (Obr. 3) je vývod vn cívky, který se spojí se zemí označen 1. Vývod s označený 2 se spojí přes žárovku s bází tranzistoru a 3 se spojí s kladným pólem. Hlavní cívku (3 závity) je nutné navinout drátem s průřezem alespoň 1,5 mm. Pokud nebude obvod pracovat, přepólujte vývody hlavní cívky. Pokud použijete jiné trafo nebo se vám nepodaři identifikovat původní vinutí se 6z, naviňte si na jádro vlastní L2. Frekvence oscilátoru je asi 25kHz. Napětí 60kV se získává ztrojovačem, který se zkládá ze dvou vn kondenzátorů a tří vn diod. Vn diodu najdete ve staré televizi a vn kondenzátor se vyrobí ze zkumavky a kousku alobalu - jeden pól vznikne omotáním zkumavky a druhý strčením roličky alobalu dovnitř zkumavky. Mezi nimi musí být asi 4 - 5 cm místa, aby nedošlo k přeskoku oblouku. Zdroj se napájí ss napětím 12-15V, odběr je okolo 2,5A.

Předvádění zdroje na Mělnickém gymnáziu v roce 2003

     Pozor!!! Vysoké napětí je smrtelně nebezpečné a mohou s ním pracovat pouze kompetentní osoby. Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené tímto zdrojem neberu žádnou zodpovědnost. Vše děláte na vlastí nebezpečí.


Obr. 1 - schéma zdroj vysokého napětí 60 000 V ss.


Obr. 2 - tvar drátu pro stavbu elektrostatického motoru.


Obr. 3 - vysokonapěťový transformátor 6PK 600 51 z televizoru.Přidáno: 2002
zpět na úvodní stránku