Schématovník
Seznam konstrukcí  |  Přidat  |  Diskuze  |  danyk.cz

Napájecí zdroj pro laserové modulyKategorie: Zdroje, měniče a nabíječky
Přidal: Napájecí zdroj pro laserové mo 18.03.2015 (20:16:18) X U
Schéma zapojení napájecího zdroje je na obr. 1. Na vstupní konektor K1 je přivedeno stejnosměrné napájecí napětí v rozsahu od +5 do +25V. Kondenzátory C1 a C2 slouží k dodatečné filtraci vstupního napětí. To je přivedeno na napájecí vývod obvodu MC34063A (IC1). Výkonové obvody spínače jsou napájeny přes ochranný odpor R1 1Ω. Spínací tranzistor měniče je zapojen mezi vývody 1 (kolektor) a 2 (emitor) obvodu IC1. Na referenční vstup (vývod 5) je z děliče R2/R3 přiveden vzorek výstupního napětí. To musí být podle interní reference 1,25. Dělicí poměr R2/R3 tedy určuje výstupní napětí. Pro uvedené hodnoty součástek vychází výstupní napětí 3,02V. Změnou hodnot děliče R2/R3 tedy můžeme nastavit libovolné výstupní napětí (v rozsahu od 1,25V). Výstupní proud z emitoru spínacího tranzistoru (vývod 2) je přiveden na cívku L1 a diodu D1. Za cívkou L1 následuje filtrační člen s dvojicí elektrolytických kondenzátorů C5 a C6 a blokovacím kondenzátorem C7. Výstupní proud zdroje je maximálně 200mA.

Napájecí zdroj pro laserové moduly je zhotoven na jednostranné desce s plošnými spoji o rozměrech 60 x 20mm. Vstup a výstup je osazen konektory PSH02. Rozložené součástek na desce s plošnými spoji je na obr. 2., obrazec desky spojů ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. 3. Stavba zdroje je velmi jednoduchá a zvládne ji snadno i začátečník. Zapojení neobsahuje žádné nastavovací prvky a po připojení napájecího napětí by mělo začít pracovat.
schéma - Napájecí zdroj pro laserové moduly
Napájecí zdroj pro laserové moduly - schéma


(Diskuze byla zrušena kvůli spamu)

Schématovník je veřejná databáze informací a diskuze. Jeho obsah je tvořen uživateli. Veškerý vložený text i obrazové materiály jsou duševním majetkem svých autorů. Uživatel je odpovědný za uživatelský obsah. Podmínky.