Měření radiačního pozadí

     Tato stránka dokumentuje průběžné měření radiačního pozadí. K měření používám digitální počítadlo popsané zde a GM trubici STS-5 popsanou zde. Měření probíhá jednou denně po dlouhou dobu, za účelem odstranění nahodilosti. Podle radiometru RBGT-62 a kalibračního zářiče jsem stanovil přibližný přepočet četnosti pulzů na hodnotu dávkového příkonu: 1 pulz/min = 0,38 uR/h. Přepočet na novější jednotky je 1uR/h = 0,01uGy/h = 10nGy/h.
     Také jsem začal měřit aktivitu dešťové vody. Pochopitelně jen ve dnech, kdy prší :). Měřím vzorek v nádobě tvaru válce o výšce 25mm a průměru 100mm. Osa trubice STS-5 je umístěna 20mm nad hladinou.

     Varování:
Zde popsané měření nemá sloužit k vyvolání paniky. Pokud panika vznikne, zříkám se jakékoliv zodpovědnosti za ní :).


Hodnoty měřené ve vzduchu (bez clonění trubice):
Datum Délka měření (H:MM) Počet pulzů Průměr za minutu Dávkový příkon uR/h (1uR/h = 0,01uGy/h)
14. 3. 2011 1:00 1 534 25,57 9,72
15. 3. 2011 1:55 2 891 25,14 9,55
16. 3. 2011 1:46 2 443 23,05 8,76
17. 3. 2011 2:30 3 148 20,98 7,97
18. 3. 2011 2:43 3 373 20,69 7,86
19. 3. 2011 3:14 3 879 19,99 7,60
20. 3. 2011 3:56 5 224 22,14 8,41
21. 3. 2011 2:30 3 421 22,81 8,67
22. 3. 2011 2:45 3 736 22,64 8,60
23. 3. 2011 2:05 3 207 25,66 9,75
24. 3. 2011 3:01 4 186 23,13 8,79
25. 3. 2011 1:41 2 553 25,27 9,60
26. 3. 2011 - - - -
27. 3. 2011 2:02 3 003 24,61 9,35
28. 3. 2011 2:07 3 094 24,36 9,26
29. 3. 2011 5:12 7 588 24,32 9,24
30. 3. 2011 2:09 3 141 24,35 9,25

Aktivita dešťové vody:
Datum Délka měření (H:MM) Počet pulzů Průměr za minutu
17. 3. 2011 2:00 2 736 22,80
18. 3. 2011 2:06 2 488 19,75Měřící vybavení k měření úrovně radiace.


Měření specifické aktivity dešťové vody.


Video - měřidlo v provozu.zpět na úvodní stránku