English version

Zdroj rentgenového záření s DY87

     Rentgenky se špatně schánějí a jsou drahé. Jako slabý zdroj RTG záření se však dá použít téměř jakákoliv baňka s vakuem, ke které je připojeno vysoké napětí nad cca 20 - 40kV. (Záření sice vzniká i při nižším napětí, ale má příliš nízkou energii na to aby prošlo pouhým sklem.) Baňka musí snést vysoké napětí a nesmí docházet k průrazům uvnitř ani vně baňky - vývody tedy musí bý dostatečně daleko od sebe, totéž platí o elektrodách. Nejvhodnější jsou vn diody a triody ze starých TV. Vhodná je např. DY86, DY87 nebo 1Y32T (přímo žhavené vn diody, které se používaly k usměrnění vn do 18kV v televizorech). Já jsem použil DY87. K napájení používám regulovatelný zdroj ss vn 5 - 50kV s proudem až 1mA. Zdroj využívá IHVT (integrované vn trafo) z monitoru. Zdroj se napájí z 12V a odebírá při běžném provozu max. 5A. Pro testování elektronek a nastavení vhodného napětí je nutné zdroj vybavit měřícími přístroji pro měření proudu a napětí. K měření napětí jsou využity odpory s celkovou hodnotou 400M uvnitř IHVT.
     Vn dioda se ke zdroji připojuje reverzně, tzn. katoda na + a anoda na -. Je to nutné, protože pokud by byla zapojena v propustném směru, měla by příliš malý vnitřní odpor a při připojení vn by procházel tak velký proud, že by se zakrátko zničila, či by došlo k přetížení zdroje. Elektronka začíná znatelně vyzařovat při napětí cca 30kV, Při 38kV již vyzařuje mnohonásobně silněji. Mě se nejlépe osvědčilo napětí 40kV (odběr je cca 180uA, výkon 7,6W). Jiné kusy této elektronky se však mohou lišit (jiný stav vakua) a proto tyto údaje berte jen jako orientační. Pokud je elektronka pod napětím, je nutné se chránit před zářením. Já používám olověnou trubku se stěnou 3mm. Záření vychází hlavně ze strany otvorem v trubce, mírně i v obou směrech osy trubky. Ani v jednom z těchto tří směrů se nidko nesmí nacházet, když je připojeno vn. Měly by být také stíněny dalším stíněním. Stíněn by měl být i celý prostor, kde je prováděn pokus.
     Přítomnost silnějšího RTG záření je možné zjistit pomocí digitálního fotoaparátu. CCD prvek je na něj mírně citlivý. Pokud na foťák při focení snímku působí záření, objeví přes celou plochu fotek náhodně rozmístěné tečky. Pro lepší zřetelnost teček je objektiv zakryt. Pokud stejným způsobem natočíte video, budou přes něj běhat tečky. Pozor! Pokud se tečky neobjeví, není to záruka, že nevzniká žádné záření! Záření není dost silné pro vytvoření fluoroskopických snímků snímaných digitálním fotoaparátem ani s dlouhou závěrkou, ale bylo by možno jej použít pro expozici filmů. Expoziční doba by však pravděpodobně musela být řádově několik minut.

     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nejsou popsány zásady bezpečnosti práce. S rentgenovým zářením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové záření je velmi nebezpečné ionizující záření. Je neviditelné a prochází většinou materiálů. Může způsobit nemoc z ozážení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozáření, nádory a další smrtelné choroby a také neplodnost či mutace potomků. Zařízení pracuje s velmi vysokým napětím. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost - vše děláte jen na vlastní nebezpečí.
schéma zdroje vysokého napětí pro rtg

zdroj RTG s DY87
zdroj a DY87 v trubce


elektronka s připojenými přívody (je zapojená reverzně)

DY87 a stínící trubka
elektronka v novodurové trubce


...a s trubkou zastrčená do olověné trubky se stěnou 3mm (v trubce je otvor kterým vychází záření)


clona z alobalu na otvoru v trubce (chrání foťák před vn). Clona je spojená s trubkou, tak je uzemněná.

mA metr a kV metr pro RTG
mA metr a kV metr

DY87 pod vysokým napětím
DY87 pod vysokým napětím v propustném směru - RTG záření nevzniká.
Tečky vznikající působením RTG záření na CCD snímač ve foťáku
Fotka focená se zakrytým objektivem. Tečky vznikají působením RTG záření na CCD snímač ve foťáku. RTG záření proniká novodurovou trubkou, alobalem a tělem fotoaparátu (ze strany). Toto je výřez z fotky v rozlišení 2048 x 1536.


Totéž, foceno s rozlišením 640 x 480.


Video natočené se zakrytým objektivem u pracujícího zařízení

Video ke stažení najdete v sekci videaDalší
zpět na úvodní stránku