English version

Rentgen s 6VS-1

   Našel jsem velké množství elektronek 6VS-1 (rusky 6BC-1), což je paprsková tetroda (nebo trioda, pokud nepočítáme urychlovací elektrodu jako mřížku), která se používala ke stabilizaci vysokého napětí. Elektronka je paprsková, její systém připomíná systém v obrazovce, s tím rozdílem že v anodě není otvor. Zjistil jsem, že se velmi dobře hodí jako zdroj RTG záření. Často používaná DY87 se jí vůbec nemůže rovnat. Paprsek dopadající na anodu je velmi tenký (zlomek milimetru), díky tomu jsou rentgenové paprsky vyzařovány z velmi malé plochy a umožňují dobrou ostrost snímků i když je snímač velmi blízko k elektronce.

    Zapojení elektronky ukazuje schéma níže. Zdroj anodového napětí jsem nastavil na 40kV a proud na 500uA (což je čistý příkon 20W). Elektonka se žhaví napětím 6,3V, proud je 0,6A. Žhavení je potřeba zapojit alespoň 40 sekund před zapnutím vysokého napětí. Při opakovaném rentgenování se žhavení nechává trvale připojené, vypíná se jen zdroj vysokého napětí. Digitální fotoaparát se zakrytým objektivem už v blízkosti lampy nevytvářel tečky, ale témeř souvislou bílou zrnitou plochu. Po shlédnutí takové fotky mě napadlo využít CCD prvek přímo jako snímač RTG. Ze starého foťáku jsem odstranil optiku, poté jsem CCD prvek zakryl před světlem pomocí vrstvy papíru a alobalu (papír zabraňuje případnému zkratu). Takto upraveným foťákem se dají pořizovat rentgenové snímky velmi malých předmětů (těch které se vejdou na plochu CCD prvku cca 4 x 5 mm. Trochu větší předměty se dají zrentgenovat skládáním obrázku z více snímků. Tečky na fotkách se objevují už od napětí 17kV. Pro rentgenování polovodičů je nejlepší napětí 30 - 40kV a proud 200 - 500uA.

    Pozor! Pokud se tečky neobjeví, není to záruka, že nevzniká žádné záření!


rtg záření

     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nejsou popsány zásady bezpečnosti práce. S rentgenovým zářením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové záření je velmi nebezpečné ionizující záření. Je neviditelné a prochází většinou materiálů. Může způsobit nemoc z ozážení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozáření, nádory a další smrtelné choroby a také neplodnost či mutace potomků. Zařízení pracuje s velmi vysokým napětím. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost - vše děláte jen na vlastní nebezpečí.


rentgenový snímek obvodu DIP8 IR2153 pomocí elektronky 6VS-1 rentgenový snímek obvodu DIP8 IR2153 pomocí elektronky 6VS-1
Rentgenový snímek obvodu IR2153 (pouzdro jako 555). Je sestaven z cca 14ti snímků. Nejtmavší části jsou vývody a čip. Středně tmavé je plastové pouzdro, na nejsvětlejších místech nestálo paprsku v cestě nic (kromě skla lampy, vzduchu, alobalu, papíru a skla CCD snímače :-)) Klikněte pro zvětšení.

rentgenový snímek tranzistoru v TO92 rentgenový snímek tranzistoru v TO92 rentgenový snímek tranzistoru v TO92
Snímek tranzistoru KC238 (pouzdro TO92) sestavený ze 4 částí.

rentgenový snímek diody rentgenový snímek diody
RTG Diody RGP10J (ze 2 částí)

rentgenový snímek optočlenu (optronu) rentgenový snímek optočlenu (optronu)
Optron (6 částí)

Schéma zapojení elektronky 6VS-1 jako rentgenky
Schéma zapojení elektronky 6VS-1 jako rentgenky

elektronka 6VS1 neboli 6BC1
elektronka 6VS1 neboli 6BC1

Zde je vidět paprsek elektronů dopadající na anodu jako fialový bod.
Zde je vidět paprsek elektronů dopadající na anodu jako fialový bod.

Elektonka ve tmě
Elektonka ve tmě.

Vnitřek starého foťáku s odšroubovaným objektivem
Vnitřek starého foťáku s odšroubovaným objektivem

CCD prvek
CCD prvek

Foťák po úpravě pro rentgenování
Foťák po úpravě pro rentgenování

Rentgenování :)
Rentgenování :)

RTG záření způsobuje světélkování předmětů, jako tato plastová hvězda
RTG záření způsobuje slabé světélkování fosforescenčních předmětů, jako tato plastová hvězda.

lampa a elektronika zdroje
lampa a elektronika zdroje

celek - zdroj RTG
Celek. Napravo je vidět vn trafo z barevné TV, násobič domácí výroby a torzo IHVT sloužící jen jako odpor

Foťák doplněný o dálkové ovládání
Foťák doplněný o dálkové ovládání (deska původně od tlačítek v monitoru)Předchozí
Další
zpět na úvodní stránku