Sodíková výbojka vyzařuje RTG záření

    Na některých webech se setkáte s varováním, že do blízkosti Teslova transformátoru by se neměly nikdy dostat žádné předměty obsahující vakuum. Následující pokus byl proveden za účelem ověření pravdivosti tohoto varování :). Na SSTC byla umístěna sodíková výbojka SON-H Pro 110W (výbojka se zabudovaným zapalovačem určená jako náhrada rtuťových výbojek). Tato výbojka má vnější baňku evakuovanou za účelem tepelné izolace. Po zapnutí a naladění je měřeno záření pomocí radiometru (dozimetru) RBGT-62A s clonou v poloze beta1. Dozimetr ukazuje ve vzdálenosti 1,2m asi 80mR/h (800uSv/h) a ve vzdálenosti 1m už jde ručička za roh :). Poté jsem zakryl fotoaparát alobalem a umístil 40cm od výbojky. Jsou vidět typické tečky, způsobené zářením dopadajícím na CCD snímač. Tečky nepokrývají celý obraz, protože SSTC je napájený půlvlnným usměrňovačem bez filtrace.

    Závěr:
Pokus ověřil, že předměty obsahující vakuum mohou vyzařovat během působení vf vysokého napětí RTG záření. Do nádoby s vakuem ani nemusí být zavedeny 2 elektrody opačného potenciálu, protože vysokofrekvenční napětí způsobuje kapacitní proud i skrz nevodivé materiály. Do blízkosti pracujícího Teslova transformátoru by se tedy neměly dostat žádné předměty obsahující vakuum, jako elektronky, obrazovky, výbojky s vnější vakuovou baňkou, vakuové fluorescenční displeje (VFD), vakuové žárovky a další součástky, také ani termosky, teploměty a jiné laboratorní pomůcky obsahující vakuum za účelem tepelné izolace. Naopak relativně bezpečné jsou nádoby naplněné plynem, jako doutnavky, zářivky, úsporky, neonové trubice, žárovky plněné argonem a jinými plyny, výbojky bez vnější baňky, digitrony, dekatrony, doutnavkové stabilizátory a podobně.

rtg záření

     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nejsou popsány zásady bezpečnosti práce. S rentgenovým zářením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové záření je velmi nebezpečné ionizující záření. Je neviditelné a prochází většinou materiálů. Může způsobit nemoc z ozážení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozáření, nádory a další smrtelné choroby a také neplodnost či mutace potomků. Zařízení pracuje s velmi vysokým napětím. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost - vše děláte jen na vlastní nebezpečí.Videozáznam pokusu

sodíková výbojka SON-H Pro na SSTC
výbojka SON-H Pro na SSTC

sodíkové výbojky SON-H Pro určené pro provoz bez zapalovače na tlumivkách rtuťových výbojek
sodíkové výbojky SON-H Pro určené pro provoz bez zapalovače na tlumivkách rtuťových výbojek. Jedna mi před pár lety spadla, takže můžete vidět i vnitřnosti :).


označení

typické tečky, způsobené RTG zářením dopadajícím na CCD snímač
tečkyzpět na úvodní stránku