English version

Rentgenové snímky fluoroskopickou cestou II.

    Nyní se mi podařilo udělat ještě jednu sadu fluoroskopických snímků na stejném principu, jako v předchozím článku, ale v mnohem lepší kvalitě. Opět využívám elektronku 6VS-1 známou z minulých článků a samolepku svítící ve tmě (teletubbies:)). Napájecí zdroj (stabilizovaný zdroj VN) je podobný jako minule až na drobné úpravy. Podomácku vyrobený násobič jsem nahradil dvěma kaskádami z TV. Také jsem využil svůj radiometr RBGT-62a, abych přibližně stanovil intenzitu záření (video níže). Citlivost na měkké záření je však nižší a může ukazovat méně. Měření je prováděno při napětí 30kV a proudu 400uA ze vzdálenosti 2m a poté 3m. Ve vzdálenosti 2m jde ručička za roh (více než 100mR/h) a ve vzdálenosti 3m ukazuje cca 40mR/h. Skutečná hodnota je mnohonásobně vyšší, protože GM trubice je na rtg záření méně citlivá. Pro rentgenování malých předmětů pomocí svítící samolepky jsem nastavil napětí 40kV a proud 200uA. Samolepka je vystavena záření cca 1000R/h (10Sv/h). Fotoaparát má závěrku nastavenou na 4s. Je zde vidět, že citlivost samolepky na RTG záření není příliš velká. Rentgen zapínám pomocí kabelového dálkového ovládání.

rtg záření

     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nejsou popsány zásady bezpečnosti práce. S rentgenovým zářením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové záření je velmi nebezpečné ionizující záření. Je neviditelné a prochází většinou materiálů. Může způsobit nemoc z ozážení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozáření, nádory a další smrtelné choroby a také neplodnost či mutace potomků. Zařízení pracuje s velmi vysokým napětím. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost - vše děláte jen na vlastní nebezpečí.


Rentgenování obvodu TESLA MCA460 při napětí 40kV a proudu 200uA
Rentgenování obvodu TESLA MCA460 při napětí 40kV a proudu 200uA.

Rentgenování obvodu TESLA MCA460 při napětí 40kV a proudu 200uA
a se zdrojem v pozadí. Podsvětlení mA-metru a kV-metru je kvůli dlouhé závěrce přeexponované.

integrovaný obvod TESLA MCA460
Obvod MCA460 nalepený na druhé straně papíru, než je samolepka :).

zdroj RTG záření s elektronkou 6VS-1
zdroj RTG záření s elektronkou 6VS-1 (klikněte pro zvětšení)

tečky na fotce způsobené dopadem RTG záření na CCD prvek
Tečky po vyfocení s objektivem namířeným do prava od elektronky. Tělo fotoaparátu (plast, hliník) je pro RTG záření propustné, ale čočky většinu záření pohltí. Proto je na ostatních fotkách daleko méně teček, než zde.

Plastová fosforescenční hvězda svítící v rentgenovém záření
Plastová fosforescenční hvězda svítící v rentgenovém záření.

Rentgenování 555ky
vnitřnosti 555ky

Rentgenování malého elektrolytu 1uF 50V
Rentgenování malého elektrolytu 1uF / 50V.

Rentgenování malého elektrolytického kondenzátoru 1uF 50VMěření elektronky 6VS-1 (6BC-1) při 30kV 400uA pomocí dozimetru RBGT 62a ve vzdálenosti 2m a 3m.Předchozí
Další
zpět na úvodní stránku