English version

Stroboskop

     Zde je popsaný jednoduchý stroboskop s externím spouštěním, který se hodí třeba jako fotoblesk, k seřizování spalovacích motorů, ale i jako světelný efekt na diskotéku.
     Princip činnosti je jednoduchý. Z usměrněného napětí se nabíjejí kondenzátory C1 a C2. Tyristor spíná napětí z C2 do zapalovacího transformátoru, kde se vytvoří výboj vysokého napětí, který zapálí výbojku. C1 ovlivňuje intenzitu záblesku a jeho kapacita se volí podle požadované frekvence záblesků. Pokud je frekvence velmi malá (např. použití jako fotoblesk), můžete připojit nejvyšší kapacitu kondenzátoru pro použitou výbojku (asi 470M až 680M). Do 10Hz je vhodný kondenzátor asi 100M. Při použití k seřizování motorů doporučuji kapacitu asi 2,2M a na nejvyšší frekvence až několik set Hz okolo 1M. Spouštěcí impulzy se získají vhodnou úpravou vstupu a připojením k přerušovači zapalovací cívky. Pokud potřebujete obyčejný stroboskop, stačí přidat jednoduchý klopný obvod (např. blikač). Můžete si také postavit tento stroboskop s klopným obvodem.

     Pozor - v obvodu je nebezpečné napětí. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Záblesky světla mohou u některých osob vyvolat záchvat nebo jiné zdravotní problémy. Vše děláte na vlastní nebezpečí.


schéma stroboskopu



Přidáno: 2002
zpět na úvodní stránku