English version

Stroboskop s klopným obvodem

     Toto je vylepšené zapojení předchozího stroboskopu. Přibyl v něm klopný obvod s doutnavkou a pracuje tedy samostatně, bez vnějšího zdroje impulzů. Upraven je také napájecí obvod, je vypuštěno oddělovací trado, které při samostatné činnosti a vhodném zapouzdření není potřeba. Místo srážecího odporu pro omezení nabíjecího proudu je použit kondenzátor.
     Rychlost blikání se nastavuje potenciometrem, přes něj (a odpor 470K) se nabíjí kondenzátor 220n až na zápalné napětí doutnavky. Po zapálení se prudce vybije a současně se otevře tyristor, výboj z trafa zapálí výbojku. Vše se stále opakuje. Rychlost lze regulovat v docela velkém rozsahu. K výbojce nedoporučuju připojovat větší kondenzátor než 56u, aby se výbojka nepřehřála. Je vhodné použít nějaký odolnější kondenzátor.
     Mohl by Vás zajímat také Zjednodušený stroboskop s klopným obvodem.

     Pozor - v obvodu je nebezpečné sítové napětí, není od sítě oddělen. Potenciometr musí mít plastovou hřídel. Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Záblesky světla mohou u některých osob vyvolat záchvat nebo jiné zdravotní problémy. Vše děláte na vlastní nebezpečí.


Schéma stroboskopu s klopným obvodemPřidáno: 2003
předchozí stroboskop
zpět na úvodní stránku