English version

Plazmový plamen - vysokoproudový VTTC

     Plazmový plamen je jednoduchý oscilátor s elektronkou, vytvářející výboj do vzduchu. Je velmi podobný VTTC, ale pracuje s menším výstupním napětím a větším proudem. Také pracovní frekvence je o hodně vyšší. Další popisování je zbytečné, k tomu slouží fotky a hlavně videa níže :). Z tohoto zapojení později vychází také Zvukově modulovaný plamínek (audio VTTC).
     Jako oscilátor jsem použil samokmitající obvod s elektronkou GU-81M, později se dvěma těmito elektronkami v paralelním zapojení. Zdrojem vysokého napětí je MOT, v první verzi usměrněný jednocestně, ve druhé verzi můstkově. Vysokofrekvenční proud je zablokován paralelně připojeným pulzním kondenzátorem 7n5/4kV. Před MOT jsem zapojil variak k regulaci napětí, ten však není nutný. Žhavící napětí zajišťuje převinutý MOT se 13, respektive 14 závity. Žhavení je zapínáno ve dvou stupních - nejprve přes omezovací tlumivku, po ustálení se tlumivka vyřadí spínačem. Elektronky pracují v triodovém zapojení. Jako mřížkový odpor slouží žárovky 60W/230V. Sekundár navazuje na horní konec primáru. Všechna vinutí jsou vinuta drátem průměru 1mm na trubce průměru 105mm.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Elektronky mohou vlivem špatného zacházení nebo skryté vady implodovat. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

Schéma Plazmového plamenu (VTTC) s jednou GU-81M
Schéma plazmového plamenu (VTTC) s jednou GU-81M

Schéma Plazmového plamenu (VTTC) se dvěma GU-81M
Schéma plazmového plamenu (VTTC) se dvěma GU-81M

 Plazmový plamen
Plazmový plamen.

Plazmový plamen


 Plazmový plamen


 Plazmový plamen


Plazmový plamen


 Plazmový plamen


 Měření pracovní frekvence. Pro účely měření nastaven nízký výkon a přidána filtrace. Frekventometr ukazuje 8,16MHz
Měření pracovní frekvence. Pro účely měření nastaven nízký výkon a přidána filtrace. Frekventometr ukazuje 8,16MHz

Měření frekvence po mírném přeladění - 5,43MHz.
Měření frekvence po mírném přeladění - 5,43MHz.

 Zářivka u oscilátoru hraje všemi barvami :)
Zářivka u oscilátoru hraje všemi barvami :)Plazmové výboje, tavení skla.


Vysokofrekvenční vysoké napětí (8MHz) mezi dvěma tabulkami skla.


Elektrická rostlina na bakelitu. Vf vn kreslí zajímavé obrazce na bakelit (kartit).


Žárovka připojená k oscilátoru :).


Plazmový plamínek (menší výkon s 1x GU-81M), výboje do šroubováku.zpět na úvodní stránku