English version

VTTC II. s RE025XA

     Po úspěšné stavbě VTTC s elektronkami GU-81M jsem se nyní pokusil o VTTC s úplně jiným typem elektronek. Sáhl jsem po českých koaxiálních keramických tetrodách RE025XA z Tesly (ekvivalent 4CX250B nebo SRL460). Ty jsou určené především do vysílačů. Výhodou jsou malé rozměry, nízká cena, menší žhavící příkon než GU-81M a také menší riziko rozbití při transportu, než u obřích baněk :). Nevýhodou ale je nutnost getrování, delší žhavící doba a větší choulostivost. Jejich max. frekvence je 500MHz a anodová ztráta 250W. Vzhledem k jejich malým rozměrům se to zdá více než dost :). Abych netroškařil, spojil jsem hned 6 těchto elektronek paralelně :). Žhavící napětí je 6V (tedy nikoliv 6,3V, jak je obvyklé). Elektronky odebírají dohromady žhavící proud téměř 17A a celkový žhavící příkon šesti kousků dělá 100W. Pro žhavení jsem zvolil malý převinutý MOT (třídy 220°). Převinul jsem ho na cca 10,8V a napětí na primáru omezil sériovou tlumivkou pro rtuťové výbojky 125W. Tím se výstupní napětí při zátěži sníží na 6V. Tento způsob napájení má několik výhod. Nedochází k velkému nárazu po zapnutí, kdy jsou žhavící vlákna studená a mají mnohem menší odpor. Snížené napětí na primáru MOTu umožňuje jeho trvalý provoz. Žhavící zdroj musí být dimenzován pro trvalý provoz, protože keramické elektronky vyžadují před uvedením do provozu tzv. getrování. Pokud nebyly používány více než měsíc, je třeba je na dobu 72 hodin připojit na žhavící napětí. Na jednou kusu elektronky jsem se již dříve přesvědčil, že bez getrování to nepůjde - elektronka už při anodovém napětí 250V zableskla a svařily se g1 s g2 dohromady :).
     V datasheetu RE025XA je uvedeno maximální napětí anodového zdroje 2kV. O max. špičkovém napětí se tam mlčí. Vnější povrchová vzdálenost mezi anodou a g2 je pouze 8mm, což je poněkud znepokojující (hrozí přeskoky). Tento problém jsem však vyřešil omotáním elektronky izolepou :). Začátek izolepy je třeba sestříhnout šikmo, aby nevznikl tunýlek. Tímto se povrchová vzdálenost zvýšila na více než 2cm, což už vypadá daleko lépe. Jako napájecí zdroj jsem použil 3 MOTy paralelně a zdvojovač napětí s 9 kondenzátory z mikrovlnek (myslím, že by stačily i 2 MOTy a 6 kondenzátorů). Sekundáry jsou zapojeny do série s primáry (funguje to jako autotrafo). Vstupní napětí reguluji pomocí variaku. Na výstupu MOTů je zařazeno ochranné jiskřiště, které chrání MOTy a ostatní součástky před impulzy vysokého napětí až desítky kV v případě prudkého vysazení oscilací. Jiskřiště má vzdálenost 2 - 3mm. Napětí zdroje je vysokofrekvenčně blokováno kondenzátorem 40n/7,5kV. Ten je sestaven jako MMC z deseti (5x2) kondenzátorů 100n 1500V typu TC343.
     Elektronky jsem spojil přímo paralelně (odpovídajícími elektrodami k sobě). Vyžadují nucené chlazení proudem vzduchu (podrobnosti viz. datasheet). Anody jsem zasadil do otvorů v krabici, do které fouká ventilátor z mikrovlnky. Bez nuceného chlazení nemůže běžet ani samotné žhavení (cín na nožičkách se tavil). Větrák je tedy nutný i pro getrování. Nejprve jsem se snažil elektronky zapojit do triodového zapojení podobně jako u VTTC s GU-81M, tedy se zpětnou vazbou zapojenou do g1 i g2 spojených dohromady. Ukázalo se, že tudy cesta nevede. Nepodařilo se vytvořit větší výboje, než 3cm. Potom jsem zkusil g1 uzemnit a pustit zpětnou vazbu jen do g2. Výboje do vzduchu hned byly 35cm. Po lepším naladění se ještě prodloužily na 45cm. Primár jsem použil z VTTC 1. Má přepínatelné odbočky. Nejlépe VTTC fungoval s anodou i s rezonančním kondenzátorem připojenými na odbočku se 13ti závity. Rezonanční kondenzátor je pulzní 470pF 15kV 40kVAr sovětské výroby. Primár je na průměru 16cm a je navinut izolovaným instalačním drátem. Sekundár je na průměru 11cm, vrstva vinutí má výšku 32cm a je vinuta lakovaným drátem 1mm. Má cca 270 závitů. Zpětnovazební vinutí má 11z a a je pod sekundárem, také na průměru 11cm. Zpětnovazební vinutí je připojeno přes blokovací kondenzátor 22n/1000V, ochrannou diodu a žárovku 230V s výkonem 20 - 40W. S menší žárovkou (10W) vysazovala oscilace, s větší (60W) už se výboje mírně zkrátily.
     Pracovní frekvence VTTC je cca 1MHz. Největší výboje (45cm do vzduchu) dává při napájení 160V~. Při dalším zvyšování napětí už se výboje neprodlužují. Odběr proudu při tomto napětí je 16A. To znamená příkon 2560W :) a není v tom započítané žhavení. Před MOTy je vhodné přidat jistič.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

Schéma elektronkového teslova transformátoru (VTTC) se šesti RE025XA
Schéma elektronkového teslova transformátoru (VTTC) se šesti RE025XA

Výboje z VTTC se šesti RE025XA (4CX250B)
Výboje z VTTC se šesti RE025XA

Výboje z VTTC s RE-025XA
Výboje z VTTC s RE025XA

Výboje z VTTC s RE025-XA Výboje z VTTC s RE025XA


Výboje z VTTC s RE025XA Výboje z VTTC s RE025XA
Výboje z VTTC s RE025XA - foceno s dlouhou závěrkou.

VTTC s 6x RE025XA v provozu VTTC s 6x RE025XA v provozu
VTTC s 6x RE025XA v provozu

Výboje do vzduchu 45cm. Výboje do vzduchu 45cm.
Výboje do vzduchu 45cm.

VTTC se šesti elektronkami RE025XA


VTTC se šesti elektronkami RE025XA


VTTC se šesti elektronkami TESLA RE025XA


VTTC se šesti elektronkami TESLA RE025XA


VTTC se šesti elektronkami RE025XA - Foceno s krátkou závěrkou za denního světla.
VTTC se šesti elektronkami RE025XA - Foceno s krátkou závěrkou za denního světla.

Vysílací výkonové tetrody v koaxiálním keramickém provedení RE025XA české výroby (TESLA) - ekvivalent 4CX250B nebo SRL460
Vysílací výkonové tetrody v koaxiálním keramickém provedení RE025XA české výroby (TESLA) - ekvivalent 4CX250B nebo SRL460.

Zvýšení povrchové vzdálenosti mezi g2 a anodou
Zvýšení povrchové vzdálenosti mezi g2 a anodou :) omotáním izolepou (se šikmo sestříhnutým začátkem).

Hranatý plastový kýbl od barvy
Hranatý plastový kýbl od barvy :). s vyříznutými dírami pro elektronky.

Elektronky zasazené do otvorů
Elektronky zasazené do otvorů

Větrák z mikrovlnky pro chlazení elektronek
Větrák z mikrovlnky pro chlazení elektronek

Větrák z mikrovlnky pro chlazení elektronek - po připevnění
Větrák z mikrovlnky pro chlazení elektronek - po připevnění

Příprava na 72hodinové getrování - měření žhavícího napětí a proudu.
Příprava na 72hodinové getrování - měření žhavícího napětí a proudu.

Žhavící elektronky RE025XA
Žhavící elektronky RE025XA

Propojení anod.
Propojení anod.

Propojení nožiček elektronek
Propojení nožiček elektronek

Sestavený VTTC
Sestavený VTTC s třemi MOTy, devíti kondenzátory z mikrovlnek, primárem, sekundárem, žhavícím převinutým MOTem a ostatní droboští. Tlumivka je pod stolem :).

Sestavený VTTC
Ještě jeden pohled na hotové VTTC

Ochranné jiskřiště chránící MOTy, VN kondenzátory a VN diodu před špičkami v případě vysazení oscilací.
Ochranné jiskřiště chránící MOTy, VN kondenzátory a VN diodu před špičkami v případě vysazení oscilací.VTTC - Výboje do vzduchu 45cm po naladění.


První spuštění VTTC - Výboje do vzduchu 35cm.zpět na úvodní stránku