English version

Rentgenové snímky fluoroskopickou cestou

    Kromě filmu a elektronického (CCD) snímače se rentgenové snímky dají dělat také pomocí fluoroskopu. To je deska s vrstvou, která při dopadu RTG záření světélkuje. V dávných dobách se tato metoda používala i v nemocnicích. Lékař viděl stín pacientových kostí a orgánů na stínítku v reálném čase. Stínítko bývalo vyrobené z kyanidu platičitého, wolframanu draselnatého (scheelitu), fluoridu ammonato-uraničitého nebo kyanidu draselnato-platičitého. Tato metoda byla později zavržena kvůli vysokým dávkám záření, které dostávali jak pacienti, tak i lékaři.

    Dnes tuto metodu lze použít alespoň k rentgenování předmětů, pokud je zajištěno kvalitní stínění. Jako zdroj záření jsem opět použil 6VS-1, popsanou zde. Fluoroskopem se stala Puzzle svítící ve tmě :). Rentgenování je samozřejmě prováděno bez jakékoliv expozice osob záření, spínané je digitálním časovačem z mikrovlnky. Na foťáku také nastavena časová spoušť. Napětí je 35 - 40kV, proud 250uA. Kvalitu stínění zjišťuji tímto radiometrem a GM počítadlem.

rtg záření


     DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ !!!
Tato stránka neslouží jako návod! jedná se jen o kuriozitu, která není určena k reprodukci. Z toho důvodu zde nejsou popsány zásady bezpečnosti práce. S rentgenovým zářením mohou pracovat pouze kompetentní osoby. Rentgenové záření je velmi nebezpečné ionizující záření. Je neviditelné a prochází většinou materiálů. Může způsobit nemoc z ozážení, rakovinu, leukémii, anémii, nemoc z ozáření, nádory a další smrtelné choroby a také neplodnost či mutace potomků. Zařízení pracuje s velmi vysokým napětím. V žádném případě se nepokoušejte zde popsaný pokus realizovat! Pokud byste se i přes varování rozhodli pro jeho realizaci, neberu za vaše újmy žádnou zodpovědnost - vše děláte jen na vlastní nebezpečí.


Rentgenování známého integrovaného obvodu 555
Rentgenování známého integrovaného obvodu 555.

Rentgenování známého integrovaného obvodu 555


Rentgenování známého integrovaného obvodu 555


Svítící puzzle a 555ka na puzzli (na zadní straně). Svítící puzzle a 555ka na puzzli (na zadní straně).
Svítící puzzle a 555ka na puzzli (na zadní straně).

Rentgenování optronu
Rentgenování optronu pomocí svítící samolepky

Rentgenování tranzistoru v pouzdru TO92
Rentgenování tranzistoru v pouzdru TO92

Zrdoj vysokého napětí (Stabilizovaný s UC3843) a 6VS-1
Zrdoj vysokého napětí (Stabilizovaný s UC3843) a 6VS-1.Podsvětlené budíky
Podsvětlené budíky.

vysokonapěťový odpor vysokonapěťový odpor
Výroba vysokonapěťového odporu 400M. Je sestaven z 123ks odporů 3M25 / 0,6W. Ty jsou sletované, zasunuté do hadice a ta je stočená do novodurové trubky.
časovač z mikrovlnky
Časovač :)Předchozí
Další
zpět na úvodní stránku