English version

SSTC IV. s IGBT

     SSTC IV. je pokusem o stavbu SSTC, který místo MOSFETů používá IGBT. Zapojení vychází z předchozích osvědčených obvodů SSTC I., SSTC II. a SSTC III.. MOSFETy jsem nahradil tranzistory IGBT, každý z nich hned dvěma :). Typ STGW30NC60W nemá zabudované vnitřní diody, Takže je potřeba použít samostatné antiparalelní diody. Já jsem použil velkou dvojdiodu STTH200L06TV1, ale myslím, že je zbytečně velká a šlo by použít např. 4ks MUR1560 nebo FES16JT, a to pro každý IGBT vlastní. Další možností je použít IGBT se zabudovanými diodami. Osvědčil se mi typ STGW30NC60WD, který se od předchozího typu příliš neliší, snad jen těmi diodami. Vzhledem k velkému příkonu jsem už vypustil oddělovací trafo a zapojil obvod přímo na síť, podobně, jako to dělá většina konstruktérů SSTC. Proto je potřeba, aby potenciometr, kterým se ladí do rezonance, měl plastovou hřídel, nebo v nouzi alespoň vhodný plastový knoflík. Odrušovací filtr L1 jsem získal z mikrovlnky. Zařízení vyžaduje externí adaptér 14-15V pro řídící obvod, odebíraný proud je velmi malý, kolem 10mA. V nouzi by šlo toto napětí získat i srážením ze sítě, ale nevýhodou je, že při oživování by nebylo možné zapínat řídící obvod bez připojené síťového napětí.

     Pracovní frekvenci lze regulovat v rozmezí 110 - 210kHz. Použitý sekundár by se proto měl vejít do tohoto rozmezí. Já jsem použil sekundár od ISSTC II., který je navinutý drátem průměru 0,2mm na novodurové trubce s průměrem 108mm. délka vinutí je 375mm. Rezonance bez kapacity je 204kHz. Se zakončovací kapacitou (plechovkami) jsem dosáhl rezonanční frekvenci 140kHz. Primár má 5z a také pochází od ISSTC II. Výboje do země jsou asi 40cm a sršení 35cm. Příkon je cca 1200 - 1400W. IGBT jsou skoro studené.

     !!! POZOR!!! Teslův transformátor je extrémně nebezpečné zařízení! Bez znalosti zásad práce s vysokým napětím byste jej neměli konstruovat. Obvody jsou galvanicky spojené se sítí. Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln. Elektromagnetické vyzařování může poškodit elektronické přístroje nebo paměťová média. Při provozu vzniká ozón (O3) a další jedovaté plyny, nutno větrat! Vše děláte na vlastní nebezpečí! Za případné újmy neberu žádnou zodpovědnost.

schéma tranzistorového Teslova transformátoru (SSTC) s IGBT
schéma sstc IV. s IGBT

SSTC s IGBT v provozu
SSTC s IGBT v provozu

SSTC s IGBT v provozu


SSTC s IGBT v provozu


výboje z tranzistorového Teslova transformátoru (SSTC) s IGBT


výboje z tranzistorového Teslova transformátoru (SSTC) s IGBT


blokovací kondenzátory 2u2 450V
deska s blokovacími kondenzátory

Celý systém SSTC s IGBT kromě můstku a filtru
Celý systém SSTC s IGBT kromě můstku a filtru

Celý systém SSTC s IGBT kromě můstku a filtru
Každý IGBT má svůj chladič. Použil jsem staré chladiče pro procesory. Dvojdioda má také vlastní chladič.zpět na úvodní stránku