English version

Regulovatelný stabilizovaný zdroj VN 7-55kV

    Toto je regulovatelný zdroj vysokého napětí se stabilizací. Já jsem ho stavěl za účelem napájení rentgenek a elektronek vyzařujících rentgenové záření, v malých obmněnách se vyskytl hned v několika mých článcích ( 1. 2. 3. 4.). Protože tento zdroj může nalézt i jiná uplatnění, přináším jeho podrobný popis samostatně. Hodí se například k testování izolantů a dielektrické pevnosti, měření zápalného napětí výbojek, neonů, vzduchu a jiných plynů, pokusy s elektrostatikou, napájení lifteru, testování obrazovek, ionizaci vzduchu a výrobu ozonu, atd. Maximální výstupní proud je cca 0,7mA.
   Zdroj je zapojen jako jednočinný měnič s pulzně šířkovou regulací a villardovým násobičem. Řídícím obvodem je UC3843, který zajišťuje stabilizaci napětí a ochranu proti přetížení. Násobič je sestaven ze dvou televizních kaskád TPN-11/10. Tyto kaskády se používaly v barevných televizorech s tyristorovým vychylováním. VN transformátor pochází z podobného typu TV. Jeho výstupní napětí je do cca 9kV. Výstupní napětí je rovno 6x blokující půlperiodě + 5x propustné půlperiodě. Orientaci vinutí je proto nutné dodržet (propustná půlperioda má mnohem menší amplitudu než blokující).
    Komplikací je, že kaskády nemají vyveden vrchní konec živé řady kondenzátorů. U spodní kaskády je proto nutné se k tomuto bodu provrtat. Místo, kde jsem vrtal, je vidět na fotkách níže. Přikládám i RTG snímky kaskády, kde je vidět její vnitřní uspořádání. Maximální napětí jedné kaskády je 27,5kV, max. napětí ze dvou kaskád je tedy 55kV. Mezi kaskády je nutné zapojit vnější VN kondenzátor. Je možné zapojit i upravenou verzi bez tohoto kondenzátoru, ale maximální výstupní napětí se musí snížit na cca 46kV.
    Odpor 400M je sestaven z 123 kusů odporu 3M25/0,6W a je podrobněji popsán zde . Tento odpor má 4 funkce: Slouží jako zpětná vazba pro stabilizaci napětí, jako předřadník k voltmetru, jako vybíjecí odpor pro vybití kondenzátorů po vypnutí a jako zatěžovací odpor ve chvíli, kdy není připojena žádná zátěž. Odpor 250k je vytvořen z několika menších VN odporů (50+50+50+100k), pocházejících z televizorů. Lze ho ale sestavit i spojováním velkého množství malých odporů (jako v případě odporu 400M).
    Kromě voltmetru je zdroj vybaven i miliampérmetrem. Ten měří výstupní proud. Miliampérmetr je ve schématu umístěn ve studeném konci sekudnáru. Nevýhodou je fakt, že měří i proud procházející odporem 400M. V případě potřeby je možné ho umístit do studeného konce zátěže. Tento způsob připojení má nevýhodu v tom, že zátěž nemůže mít se zdrojem společný záporný pól. Třetí možností je umístit miliampérmetr přímo do VN výstupu, ale jeho izolace by byla značně náročná. Umístění miliampérmetru je tedy závislé na typu zátěže, se kterou má zdroj pracovat. Tranzistor je nutné umístit na chladič. Pracovní frekvence zdroje je cca 12kHz.

VAROVÁNÍ:
Výstupní napětí zdroje je nebezpečné. Vysoké napětí dokáže překlenout velké vzdálenosti a prorazit izolaci. Na okolních předmětech může vznikat náboj. Pokud není správně zapojen vybíjecí odpor, kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí.

schéma regulovatelného stabilizovaného zdroje VN 7 - 55kV
schéma regulovatelného stabilizovaného zdroje VN 7 - 55kV

úprava pro zapojení bez vnějšího kondenzátoru
úprava pro zapojení bez vnějšího kondenzátoru. Napětí do 46kV, násobí se 5x blokující a 4x propustná půlperioda.

Pohled do zdroje
Pohled do zdroje

Zdroj spolu s mou rentgenkou Chirana 70kV
Zdroj spolu s mou rentgenkou Chirana do 70kV.

Miliampérmetr a Kilovoltmetr
Miliampérmetr a Kilovoltmetr

test odolnosti vn zdroje proti zkratu
test odolnosti vn zdroje proti zkratu :)

sršení VN
sršení VN

zdroj na maximum
zdroj na maximum

trafo a kaskády
trafo a kaskády

Detail vn vývodu přiletovaného a zalitého do vyvrtané díry
Detail vn vývodu přiletovaného a zalitého do vyvrtané díry

Díra zalitá cínem, ještě přes připevněním vývodu
Díra zalitá cínem, ještě přes připevněním vývodu

Získání VN kondenzátoru 2n5 10kV z další kaskády (SSSR)
Získání VN kondenzátoru 2n5 10kV z další kaskády (SSSR)

Polské kaskády TPN-11/10
Polské kaskády TPN-11/10

Polské kaskády TPN-11/10


Sestavování VN odporu 250k.
Sestavování VN odporu 250k.

odpor 250k v izolaci
a odpor 250k v izolaci :).

Rentgenový snímek kaskády TPN-11/10
Rentgenové snímky kaskád TPN-11/10 s vyznačeným bodem, kam je nutno připojit nový vývod.

Rentgenové snímky kaskád TPN-11/10
snímek další kaskádypřidáno 28.2.2009
zpět na úvodní stránku